April 14, 2014
Lusaka, Zambia. June 2012.

Lusaka, Zambia. June 2012.

April 11, 2014
Embarcadero, San Francisco. April 2013.

Embarcadero, San Francisco. April 2013.

April 8, 2014
Chelsea, Manhattan. June 2011.

Chelsea, Manhattan. June 2011.

April 5, 2014
Castro, San Francisco. July 2013.

Castro, San Francisco. July 2013.

April 2, 2014
Mid-Market, San Francisco. December 2013.

Mid-Market, San Francisco. December 2013.

March 30, 2014
Point Reyes, CA. November 2012.

Point Reyes, CA. November 2012.

March 27, 2014
Potrero Hill, San Francisco. May 2013.

Potrero Hill, San Francisco. May 2013.

March 24, 2014
Calistoga, CA. March 2013.

Calistoga, CA. March 2013.

March 21, 2014
Central Park, New York City. June 2011.

Central Park, New York City. June 2011.

March 18, 2014
Fort Point, San Francisco. December 2010.

Fort Point, San Francisco. December 2010.

Liked posts on Tumblr: More liked posts »